Polisi Preifatrwydd Data

 

Enw a chyfeiriad y person sy’n gyfrifol

Y person sy’n gyfrifol yn unol ag ystyr y Rheoliad Diogelu Data Sylfaenol a deddfau diogelu data cenedlaethol eraill y gwladwriaethau aelod yn ogystal â darpariaethau diogelu data eraill yw:

 

nextbike GmbH

Erich-Zeigner-Allee 69-73 04229 Leipzig

Gwasanaeth: 0049 30 69205046

E-bost: kundenservice@nextbike.de

 

Gwefannau:

 • nextbike.de

 • nextbike.net

 • nextbike.com

 • metropolradruhr.de

 • vrnnextbike.de

 • kvb-rad.de

 • sz-bike.de

 • norisbike.de

 • swa-rad.de

 • faecherrad.de

 • deezernextbike.de

 • nextbike.at

 • nextbike.ch

 • nextbike.co.uk

 • nextbike.nl

 

Rydym yn cymryd diogelu eich data personol o ddifri ac yn trin eich data personol yn gyfrinachol ac yn unol â’r rheoliadau diogelu data statudol a’r datganiad diogelu data hwn. Mae’n bosibl defnyddio ein gwefannau heb roi data personol. Pan fo’n bosibl rhoddir data personol (er enghraifft enw, cyfeiriad neu gyfeiriad e-bost) bob amser ar sail wirfoddol. Ni chaiff y data hwn ei roi i drydydd partïon heb eich caniatâd.

 

Mae’r rheoliadau canlynol yn rhoi gwybod i chi am y math, cwmpas a diben casglu, defnyddio a phrosesu data personol gan y darparwr.

 

Lawrlwythwch y dogfennau canlynol: