Prisiau ac aelodaethau 

 

Gall y prisiau amrywio ar draws ein gwahanol leoliadau yn y DU. Mewn llawer o ranbarthau, rydym yn cynnig disgowntiau mewn cydweithrediad â darparwyr lleol. Dim ond ar gyfer y beic cyntaf rydych chi'n ei logi y mae'r cyfraddau aelodaeth yn ddilys. Codir tâl am bob beic ychwanegol ar gyfradd safonol Talu wrth Reidio, sef £1 am bob 30 munud, neu bris diwrnod llawn, sy’n £10 am 24 awr.


I ddychwelyd nextbike yn gywir, rhaid i chi ei ddychwelyd i orsaf swyddogol. Bydd unrhyw nextbike a ddychwelir y tu allan i orsaf swyddogol yn destun dirwy o £10 / £20 (safonol / trydanol). Bydd hyn yn cynyddu i £20 / £30 am droseddu ail dro ac i £30 / £40 am y trydydd. Os yw cwsmeriaid yn dychwelyd beic yn anghywir mwy na theirgwaith, caiff ei gyfrif ei gau.

 

Mae nextbike yn cadw'r hawl i godi hyd at £200 (beics safonol) a £500 (e-feics) am feics wedi'u fandaleiddio neu eu dwyn oherwydd ymddygiad esgeulus.

 Blaendal

 

Ar ôl cofrestru, cymerir blaendal o £5 fel blaendal diogelwch ac fe'i defnyddir i wirio eich cyfrif. Yna daw'r blaendal hwn yn gredyd ar eich cyfrif. Os hoffech gau eich cyfrif, gallwch ofyn am ad-daliad o'r balans sy'n weddill (os yw'n berthnasol) bryd hynny.

Perffaith ar gyfer defnyddwyr achlysurol a thwristiaid. 

 

Beics Safonol: Mae Talu wrth i chi Reidio yn costio £1 am bob llogi. Bydd pob 30 munud ychwanegol yn costio £1 ychwanegol. Gallwch deithio cymaint o weithiau ag y dymunwch a phryd bynnag y dymunwch heb newid tariff. Uchafswm y tâl dyddiol yw £10.

 

E-Feics: Mae Talu wrth i chi Reidio yn costio £2 am bob tro rydych chi’n llogi. Bydd pob 20 munud ychwanegol yn costio £2 ychwanegol.  Gallwch deithio cymaint o weithiau ag y dymunwch a phryd bynnag y dymunwch heb newid tariff. Uchafswm y tâl dyddiol yw £30. 

 

Bydd unrhyw ymgais i ddychwelyd e-feic i fan nad yw’n orsaf drydanol swyddogol yn destun dirwy o £20. Ni ellir storio beics y tu mewn i unrhyw fannau preifat. Mae nextbike yn cadw'r hawl i godi hyd at £200 am feics safonol wedi'u fandaleiddio a £500 am e-feics wedi'u fandaleiddio.

Beics safonol: Mae'r Aelodaeth Fisol yn costio £10 y mis ac nid yw’n gofyn am ymrwymiad. Mae’n cynnwys llogi am 30 munud heb gyfyngiad. Codir tâl am bob 30 munud ychwanegol ar gyfradd is, sef 50c. Uchafswm y tâl dyddiol yw £5. 

 

E-Feics: Mae'r Aelodaeth Fisol yn costio £10 y mis ac nid yw’n gofyn am ymrwymiad. Mae'n cynnwys cyfradd is ar gyfer llogi am 30 munud, sef £1. Codir tâl am bob 30 munud ychwanegol ar gyfradd is, sef £1. Uchafswm y tâl dyddiol yw £20. 

 

Bydd unrhyw ymgais i ddychwelyd e-feic i fan nad yw’n orsaf drydanol swyddogol yn destun dirwy o £20. Ni ellir storio beics y tu mewn i unrhyw fannau preifat. Mae nextbike yn cadw'r hawl i godi hyd at £200 am feics safonol wedi'u fandaleiddio a £500 am e-feics wedi'u fandaleiddio.

 

Nodyn: Mae aelodaeth fisol yn adnewyddu'n awtomatig. Gellir canslo adnewyddu aelodaeth misol ar unrhyw adeg. Mae gan y cwsmer hawl i gael ad-daliad os yw’n canslo ei aelodaeth fisol o fewn wythnos ar ôl ei hadnewyddu.

Delfrydol ar gyfer pobl leol a defnyddwyr rheolaidd.

 

Beics safonol: Mae'r Aelodaeth Fisol yn costio £5 y mis ac mae’n gofyn am ymrwymiad o 12mis. Mae’n cynnwys llogi am 30 munud heb gyfyngiad ar sawl gwaith. Codir tâl am bob 30 munud ychwanegol ar gyfradd is, sef 50c. Uchafswm y tâl dyddiol yw £5.

 

E-Feics: Mae'r Aelodaeth Flynyddol yn costio £5 y mis ac mae’n gofyn am ymrwymiad o 12mis. Mae'n cynnwys cyfradd is ar gyfer llogi am 30 munud, sef £1. Codir tâl am bob 30 munud ychwanegol ar gyfradd is, sef £1. Uchafswm y tâl dyddiol yw £20.

 

Bydd unrhyw ymgais i ddychwelyd e-feic i fan nad yw’n orsaf drydanol swyddogol yn destun dirwy o £20. Ni ellir storio beics y tu mewn i unrhyw fannau preifat. Mae nextbike yn cadw'r hawl i godi hyd at £200 am feics safonol wedi'u fandaleiddio a £500 am e-feics wedi'u fandaleiddio.

 

Nodyn: Mae aelodaeth flynyddol yn adnewyddu'n awtomatig. Gellir canslo adnewyddu aelodaeth flynyddol ar unrhyw adeg. Mae gan y cwsmer hawl i gael ad-daliad os yw’n canslo ei aelodaeth flynyddol o fewn pythefnos ar ôl ei hadnewyddu. Os yw cwsmer yn canslo ar ôl y pythefnos cyntaf, codir £5 y mis arno nes y bydd yr aelodaeth lawn o £60 wedi'i thalu, oherwydd bod ymrwymiad o 12 mis ar aelodaeth flynyddol.

Cynigion Arbennig

Rydym yn cynnig prisiau penodol ar gyfer archebion grŵp (yn dibynnu ar y manylion). Cysylltwch â ni i gael dyfynbris.

Lawrlwythwch app nextbike

Lawrlwythwch app nextbike

Lawrlwythwch app nextbike