E-Feic

Loading...

1. COFESTRU

Cofrestrwch drwy app, gwefan, llinell gymorth neu cliciwch yma

 

Drwy ymuno, byddwch hefyd yn gallu llogi beics ym mhob dinas nextbike ledled y byd.

Loading...

2. LLOGI

Llogwch drwy’r app, llinell gymorth neu gyda cherdyn cwsmer.

 

Agorwch ap nextbike a sganio'r cod QR ar y beic neu roi rhif y beic.

 

Caiff y clo ei ryddhau a bydd eich cyfnod llogi yn dechrau.

Loading...

3. PARCIO

I barcio'r e-feic, agorwch app nextbike a dewis 'Park'.

 

Yna pwyswch i lawr y lifer cloi’r ffrâm. Bydd bip yn cadarnhau bod yr e-feic wedi'i gloi.

 

I barhau â'r daith, pwyswch 'Open Lock' ar yr ap i ailagor clo'r ffrâm.


Nodyn: Mae eich cyfnod llog yn parhau yn y modd parcio.

Loading...

4. DYCHWELYD

Gwthiwch yr e-feic i mewn i ddoc mewn gorsaf e-feiciau swyddogol. Clowch y beic drwy wasgu'r lifer ar glo'r ffrâm.


Bydd bip yn cadarnhau bod y beic wedi ei ddychwelyd yn llwyddiannus a diwedd eich cyfnod llogi.

 

Os nad oes dociau gwefru ar gael pan gyrhaeddwch orsaf e-feics, rhowch y beic yn agos wrth ymyl yr orsaf ac yna pwyswch y lifer cloi’r ffrâm i lawr. Bydd bip yn cadarnhau bod y beic wedi ei ddychwelyd yn llwyddiannus a diwedd eich cyfnod llogi.

I ddod o hyd i orsaf drydan, chwiliwch  am enw'r orsaf yn app nextbike neu'r wefan. Er mwyn hidlo ar gyfer e-feics, bydd angen i chi ddefnyddio hidlydd e-feic.  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Nodyn: Os yw'r lefel gwefru ar yr e-feic yn rhy isel, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r cymorth trydan. 

 

Lawrlwythwch app nextbike

Lawrlwythwch app nextbike

Lawrlwythwch app nextbike