Y ffordd orau o fynd o gwmpas Penarth

Croeso i nextbike UK, darparwr cynllun rhannu beics mwyaf arloesol Prydain gyda dros 16 blynedd o brofiad a 200 o gynlluniau trwy’r byd.

Gyda nextbike, ni fu erioed yn haws mynd o gwmpas Penarth ar feic. Mae'r beics ac e-feics safon uchel ac sy'n werth gwych am arian ar gael trwy’r ddinas, gan ddarparu ar gyfer pobl leol a thwristiaid.

Loading...

Sut mae’n gweithio 

Cofrestrwch unwaith a llogi beics drwy’r ap neu’r llinell gymorth.

 

Loading...

Prisiau

Llogwch nextbike unrhyw bryd, mewn gwahanol orsafoedd ym Mhenarth, Caerdydd neu mewn 25 o wledydd ledled y byd.

Loading...

Lleoliadau

Llogwch nextbike unrhyw bryd, mewn gwahanol orsafoedd ym Mhenarth, Caerdydd neu mewn 25 o wledydd ledled y byd.

 

nextbike news!

Lawrlwythwch app nextbike

Lawrlwythwch app nextbike

Lawrlwythwch app nextbike