Cludo myfyrwyr o gwmpas Prydain mewn steil!

 

Rydym yn falch iawn o ddarparu gwasanaeth rhannu beics i dros 200,000 o fyfyrwyr yn Glasgow, Stirling, Caerdydd, Guildford, Abertawe, Uxbridge, a Warwick.
Mae gan y rhan fwyaf o'n Prifysgolion partner eu gorsafoedd eu hunain ar y campws ac maent i gyd yn cael gostyngiadau arbennig i fyfyrwyr a staff.

 

Dengys ymchwil y gall beicio gael effaith gadarnhaol ar berfformiad myfyrwyr yn y maes academaidd.

 

 

Mae gan nextbike UK gytundebau gyda'r sefydliadau addysg uwch canlynol:  

Loading...
Loading...

YSgol Gelf Glasgow

Gall myfyrwyr a staff Ysgol Gelf Glasgow ddewis o blith 650 o feics a 77 o orsafoedd ledled Glasgow i’w defnyddio am ddim am 60 munud fesul tro (hyd at 100 o aelodaethau blynyddol AM DDIM).

Loading...

Coleg Glasgow Kelvin

Gall myfyrwyr a staff Coleg Kelvin Glasgow ddewis o blith 650 o feics a 77 o orsafoedd ledled Glasgow i’w defnyddio am ddim am 30 munud fesul tro (hyn a hyn o aelodaethau am ddim).

Loading...

Prifysgol Brunel

Cynigir aelodaeth flynyddol £30 i fyfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Brunel ac aelodaeth tymor £10 i gael defnyddio hyd at 58 beic a 6 gorsaf ar draws Prifysgol Brunel am 30 munud am ddim fesul tro.

Loading...

Prifysgol Abertawe

Cynigir aelodaeth flynyddol £30 i fyfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Abertawe i gael defnyddio hyd at 70 beic a 6 gorsaf ar draws Prifysgol Abertawe am 30 munud am ddim fesul tro.

Loading...

Prifysgol Glasgow Caledonian

Cynigir aelodaeth flynyddol £30 i fyfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Caledonian Glasgow i gael defnyddio hyd at 650 beic a 77 gorsaf ar draws Prifysgol Caledonian Glasgow am 30 munud am ddim fesul tro.

Loading...

Prifysgol Strathclyde

Cynigir aelodaeth flynyddol £30 i fyfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Strathclyde i gael defnyddio hyd at 650 beic a 77 gorsaf ar draws Prifysgol Strathclyde am 30 munud am ddim fesul tro.

Loading...

Prifysgol Caerdydd

Gall myfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Caerdydd gael defnyddio o blith 1,000 o feiciau mewn 94 o orsafoedd ledled Caerdydd am 30 munud am ddim fesul tro.

Loading...

Prifysgol Surrey

Cynigir aelodaeth flynyddol £30 i fyfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Surrey i gael defnyddio o blith 60 beic a 77 gorsaf ar draws Prifysgol Surrey am 30 munud am ddim fesul tro.

Loading...

Prifysgol Warwick

Cynigir aelodaeth flynyddol £25 i fyfyrwyr a staff neu aelodaeth tymor £10 ym Mhrifysgol Warwick i gael defnyddio o blith 150 beic a 17 gorsaf ar draws Prifysgol Warwick am 30 munud am ddim fesul tro.

Loading...

Prifysgol Stirling

Gall myfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Stirling gael defnyddio o blith 200 o feiciau mewn 28 o orsafoedd ledled Stirling am 60 munud am ddim fesul tro.

Loading...

Coleg Forth Valley

Gall myfyrwyr a staff yng Ngholeg Forth Valley gael defnyddio o blith 200 o feiciau mewn 28 o orsafoedd ledled Stirling am 30 munud am ddim fesul tro.

Loading...

Prifysgol Glasgow

Gall myfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Glasgow gael defnyddio o blith 650 o feiciau mewn 77 o orsafoedd ledled Glasgow am 30 munud am ddim fesul tro.

Loading...

Prifysgol De Cymru

Cynigir aelodaeth flynyddol £30 i fyfyrwyr a staff ym Mhrifysgol De Cymru i gael defnyddio o blith 1000 beic a 90 gorsaf ar draws Caerdydd am 30 munud am ddim fesul tro.

Loading...

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Gall myfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd gael defnyddio o blith 1,000 o feics mewn 94 o orsafoedd ledled Caerdydd am 30 munud am ddim fesul tro (hyd at 600 aelodaeth flynyddol AM DDIM).

Loading...

Coleg Dinas Glasgow

Gall myfyrwyr a staff Coleg Dinas Glasgow ddewis o blith 650 o feics a 77 o orsafoedd ledled Glasgow i’w defnyddio am ddim am 30 munud fesul tro (hyd at 600 aelodaeth flynyddol AM DDIM).

Loading...

COnservatoire Brenhinol yr Alban

Cynigir aelodaeth flynyddol £30 i fyfyrwyr a staff Conservatoire Brenhinol yr Alban i gael defnyddio o blith 650 beic a 77 gorsaf ar draws Glasgow am 30 munud am ddim fesul tro.

Rhagor ynghylch aelodaethau prifysgol

 

1) Cofrestrwch ar-lein gyda’ch cyfeiriad e-bost prifysgol

2) Dewiswch Opsiwn Blynyddol neu Dymor o’r opsiwn tanysgrifiad

3) Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r manylion a ddarparoch a rhoi eich manylion talu i dalu am eich cyfrif a gweithredu eich cyfrif.

 

 

Cysylltwch â John:J.Thorne@gsa.ac.uk i gael eich cod cynnig.

 

1) Cofrestrwch gyda’ch cyfeiriad e-bost prifysgol a dewiswch eich Prifysgol o'r gwymplen 'Partneriaid'.

2) Dewiswch yr opsiwn 'Tanysgrifiad Blynyddol (£60)' - peidiwch â phoeni, caiff y disgownt ei gymhwyso wrth i chi barhau.

3) Parhewch a chlicio ar y ddolen yn yr e-bost gweithredu i wirio eich cyfrif.

4) Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r manylion a ddarparoch a rhoi eich manylion talu i dalu am eich cyfrif a gweithredu eich cyfrif

 

1) Llenwch eich manylion a gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’ch cyfeiriad e-bost prifysgol wrth gofrestru.

2) Byddwch yn cael e-bost i wneud eich cyfrif yn weithredol.

3) Cliciwch ar y ddolen yn yr e-bost i wneud eich cyfrif yn weithredol a dilysu eich cyfrif.

4) Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r manylion a ddarparoch ac osgoi rhwystr ar eich cyfrif yn hwyrach.