Rhoi gwybod am fiec

Helpwch ein tîm drwy adrodd am nextbikes sydd wedi eu gadael a chael credyd o £5 am wneud hynny. Gallwch roi gwybod am feic drwy:

 

  • Bostio ar y cyfryngau cymdeithasol a’n tagio ni: @nextbikeUK a defnyddio #nextbikeHero. Llenwi'r ffurflen isod.
  • Cysylltu â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid yma.
  • Llenwi'r ffurflen isod.

 

Gallwch yn awr adrodd am nextbike sydd wedi’i adael drwy ddefnyddiowhat3words - y ffordd hawsaf o adnabod union leoliad. Edrychwch ar y lleoliad ar eu ap/gwefan a rhowch wybod i'n tîm amdano. Diolch i what3words am gydweithio â nextbike!

 

Nodyn: Bydd y credyd yn cael ei ddyfarnu ar ôl cadarnhad gan ein tîm gwasanaethau lleol.Yn ddilys ar gyfer Caerdydd, yn unig.

 

 

Rhoi gwybod am feic

Submit