PRISIAU

Achlysurol
£ 1 /30 munud

Cost flynyddol - £0

30 munud cyntaf - £1

30 munud ychwanegol - £1

Uchafswm tâl bob dydd - £10 (24h)

Bob mis
£ 0 /30 munud cyntaf

Cost Fisol (12 mis o ymrwymiad) - £5

30 munud cyntaf - £0

30 munud ychwanegol - 50c

Uchafswm tâl y dydd - £5 (24h)

Sylwch: Ar ôl llogi am fwy na 24 awr, byddwn yn codi tâl arnoch chi am y diwrnod nesaf cyfan.

Manylion y Tariff

Perffaith i ddefnyddwyr achlysurol a thwristiaid. Mae’r aelodaeth Talu wrth Feicio yn costio £1 bob beic benthyg. Bydd pob 30 munud ychwanegol yn costio £1 yn ychwanegol. Gallwch chi feicio mor aml â phosib a phryd bynnag mynnwch chi heb i’r tariff newid.

Perffaith i bobl leol a defnyddwyr rheolaidd. Mae’r Aelodaeth Fisol yn costio £5 y mis a rhaid ymrwymo am 12 mis. Mae’n caniatáu i chi logi am 30 munud faint bynnag o weithiau mynnwch chi. Mae pob 30 munud ychwanegol yn costio’r pris gostyngedig o 50c. £5 yw’r mwyaf y gellir ei godi arnoch chi mewn diwrnod.

Un taliad ac rydych chi’n barod i fynd. Mae’r Aelodaeth Fisol yn costio £60 y flwyddyn a rhaid talu amdani mewn un taliad. Mae’n rhaid ymrwymo am 12 fis. Mae’n caniatáu i chi logi am 30 munud faint bynnag o weithiau mynnwch chi. Mae pob 30 munud ychwanegol yn costio’r pris gostyngedig o 50c. £5 yw’r mwyaf y gellir ei godi arnoch chi mewn diwrnod.

Cynigion Arbennig

Mae gennym ni brisiau arbennig ar gyfer archebion gan grwpiau. Mae’r prisiau’n amrywio yn ôl maint y grŵp. Cysylltwch â ni er mwyn i ni allu anfon cynnig personol atoch chi.

Llwytho’r ap nextbike i lawr

Llwytho’r ap nextbike i lawr

Llwytho’r ap nextbike i lawr