Mae OVO ar daith i ddim carbon. Ein cam nesaf? Rydym yn lansio Beiciau OVO yn Glasgow, Caerdydd, a Bro Morgannwg – gan ddod â phŵer y pedal i'r bobl. Felly, gallwch ddechrau ar eich taith tuag at fywyd haws, mwy gwyrdd.  

 

Dewiswch eich lleoliad isod a dewch ar daith gyda ni!

Loading...

 

I ddathlu'r lansiad, rydym yn rhoi mynediad i bawb at deithiau am ddim am yr wythnos gyntaf. Ac rydym wedi ymuno â busnesau cynaliadwy lleol i greu llwybr beicio arbennig – Llwybr Gwyrdd Beiciau OVO. Dewch i feicio!

 

Byddwn yn cynnig hyd yn oed mwy o deithiau am ddim i aelodau OVO yn ddiweddarach yn y flwyddyn, felly cadwch olwg yma ac ar ein sianeli cymdeithasol i gael yr holl fanylion.

 

Darganfyddwch ragor ar Blog OVO.

Mynnwch eich map rhad ac am ddim o Lwybr Gwyrdd Beiciau OVO

Mae Beiciau OVO yn ffordd wych o gymudo neu archwilio'r ddinas. Rydym wedi curadu Llwybr Gwyrdd Beiciau OVO i'ch helpu i ddarganfod busnesau cynaliadwy lleol – o siopau dim gwastraff, i siopau hen ddillad hyfryd. Bydd yn hawdd adnabod y siopau gan y bydd pob un yn cael plac OVO gwyrdd i arddangos ei statws mawreddog. 

 

Lawrlwythwch y dogfennau PDF o'r map beicio yma:

Loading...

Loading...

Ynglŷn ag OVO Energy

 

Roeddem wedi lansio dros ddegawd yn ôl gydag un genhadaeth glir – gwneud ynni'n rhatach, yn wyrddach ac yn symlach. Ers hynny rydym wedi croesawu dros filiwn o aelodau, plannu bron dwy filiwn o goed, a gosod lleihau carbon ar frig ein rhestr o bethau i'w gwneud.

Dyna pam yr ydym yn cynnig trydan 100% adnewyddadwy fel mater o drefn1. Ac rydym yn plannu un goeden sy'n chwalu carbon am bob aelod, bob blwyddyn y byddwch gyda ni2.

 

Ond gwyddom nad yw'r daith at garbon sero-net yn stopio yno. Mae yna lwyth o bethau y gallwn eu gwneud i leihau ein hôl troed carbon, megis ailfeddwl am y ffordd yr ydym yn teithio. Felly rydym wedi dod â Beiciau OVO i Glasgow, Caerdydd, a Bro Morgannwg.

 

1 Cefnogir y trydan adnewyddadwy a werthwn gan dystysgrifau adnewyddadwy (tystysgrifau Gwarant Tarddiad Ynni Adnewyddadwy (REGOs)). Gweler yma am fanylion tystysgrifau Gwarant Tarddiad Ynni Adnewyddadwy a'r modd y mae'r rhain yn gweithio. Mae cyfran o'r trydan a werthwn hefyd yn cael ei brynu'n uniongyrchol gan eneraduron adnewyddadwy yn y DU.

2 Bob blwyddyn, mae OVO yn plannu coeden i bob aelod mewn partneriaeth â Coed Cadw. Mae coed yn amsugno carbon deuocsid o'r atmosffer, felly mae plannu coed yn helpu i arafu'r newid yn yr hinsawdd.

 

 
Loading...
Loading...