1. Cofrestru

AP

Y ffordd gyflymaf yw cofrestru ar yr ap nextbike. Mae hynny am ddim!

LLWYTHWCH YR AP I LAWR NAWR

LLINELL GYMORTH

Gallwch gofrestru drwy ffonio’r ganolfan gwasanaeth i gwsmeriaid ar (0) 292 248 1736

GWEFAN

Gallwch hefyd gofrestru a rheoli eich cyfrif ar ein gwefan.

COFRESTRWCH NAWR

2. Llogi nextbike

Loading...
Loading...
NEU

Rhowch rif y beic.

Loading...

Sganiwch y Cod QR.

Loading...

Byddwch chi’n cael cod clo 4 digid

Loading...

Rhowch y cod clo 4 digid ar gyfrifiadur y beic a phwyso "Iawn"

Loading...

Cysylltwch â’n llinell gymorth gwasanaeth i gwsmeriaid ar (0) 292 248 1736 a rhoi rhif y beic.

Loading...

Byddwch chi’n cael eich cod clo 4 digid.

Loading...

Rhowch y cod ar gyfrifiadur y beic neu ar y clo cadwyn

3. Dychwelyd eich beic nextbike

Loading...

 

Dylech gloi’r beic ar resel yn unrhyw orsaf nextbike swyddogol yng Nghaerdydd.

 

Loading...

Rhaid i chi gadarnhau eich bod wedi’i ddychwelyd ar yr ap, drwy’r llinell gymorth, neu ar gyfrifiadur y beic.

Llwytho’r ap nextbike i lawr

Llwytho’r ap nextbike i lawr

Llwytho’r ap nextbike i lawr