Dyddiad diweddaru diwethaf: 08/04/2020

MENTRAU COVID-19 (Y GIG A GWEITHWYR HANFODOL) 

 

Mae nextbike yn falch o gyhoeddi’r mentrau canlynol i gefnogi’r GIG a gweithwyr hanfodol yn ystod yr argyfwng COVID-19.

 

Diolch yn fawr iawn i'n holl bartneriaid am gefnogi'r mentrau hyn.

CYNLLUNIAU GWEITHREDOL  

 BELFAST BIKES

CARDIFF

GLASGOW

STIRLING

UNIVERSITY OF SURREY

UNIVERSITY OF WARWICK

SANTANDER CYCLES BRUNEL

SANTANDER CYCLES SWANSEA

SANTANDER CYCLES MK - MILTON KEYNES

 

CYNLLUNIAU ANWEITHGAR

 

 

CO-BIKES - EXETER 

 

Cofiwch ei bod yn bwysig aros gartref yn ystod y cyfnod hwn. Rydym ni yma os oes ein hangen arnoch ar gyfer eich taith hanfodol.

 

Mae tystiolaeth gyfredol yn dangos bod rhannu beiciau yn ddull teithio amgen risg isel. Beicio yw'r ffordd berffaith o wneud ymarfer corff wrth ymarfer hunan-ymbellhau diogel. Mae mynd allan yn yr awyr iach yn hanfodol i iechyd meddwl yn ystod y cyfnod hwn ac mae'n rhaid i bobl wybod y gallant ddal i fwynhau beicio ar yr amod eu bod yn ei ddefnyddio fel eu taith hanfodol a'u bod yn glynu wrth ymbellhau cymdeithasol a chanllawiau cyfredol a bennir gan y Llywodraeth. 

CYNGOR I GWSMERIAID

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

CANLLAWIAU'R TÎM GWASANAETH

Yn ogystal â'r canllawiau hylendid personol safonol, mae ein timau gwasanaeth hefyd wedi gweithredu'r isod:

 

  • Mae pob aelod o dîm y gwasanaeth yn y gweithdy wedi cael menig ar gyfer eu gwaith.
  • Mae gorsafoedd mecanig wedi'u gwasgaru i gadw at reolau ymbellhau 2 fetr. Mae shifftiau wedi cael eu haddasu i leihau nifer yr aelodau tîm sy'n gweithio ar yr un pryd yn y gweithdy.
  • Mae pob gyrrwr yn gweithio ar ei ben ei hun ac yn gallu cael gafael ar fygydau a menig. Maen nhw'n gadael ffenestri'r fan a’r drysau ar agor ac yn diheintio tu mewn y fan rhwng shifftiau.
  • Mae gan bob fan finiau y gellir eu selio i gael gwared ar offer glanhau.
  • Caiff pob danfoniad ei ddiheintio.
  • Rydym yn defnyddio cynnyrch glanhau gwrthfacterol aml-wyneb cyffredinol a/neu hydoddiant alcohol i sychu cyfarpar. Mae pob beic yn cael ei sychu gydag un ddalen o rolyn glas/ cegin.
  • Caiff bariau llaw, chwip clo, cyfrifiaduron beic a seddi eu diheintio'n rheolaidd pan fyddant yn cyrraedd ac yn gadael y gweithdy a phan fydd gyrwyr yn eu harchwilio yn y maes. 
Loading...