MENTRAU COVID-19

 

Mae nextbikeUK yn falch o gyhoeddi'r mentrau canlynol i helpu yn ystod argyfwng COVID-19. Dyddiad diweddaru diwethaf: 06/04/2021

 

Diolch arbennig i'n holl bartneriaid am wneud y mentrau hyn yn bosibl.

 

Os oes ein hangen ni arnoch ar gyfer eich taith, rydyn ni yma. 

 

Mae tystiolaeth gyfredol yn dangos bod rhannu beics yn ddull teithio risg isel. Beicio yw'r ffordd berffaith o wneud teithiau hanfodol ac ymarfer corff gan gadw pellter cymdeithasol. Mae mynd allan yn yr awyr iach hefyd yn hanfodol ar gyfer iechyd meddwl yn ystod yr adegau hyn. Dylai cwsmeriaid deimlo'n ddiogel ar yr amod eu bod yn dilyn argymhellion a chanllawiau ymbellhau cymdeithasol cyfredol gan y llywodraeth.

CYNGOR I GWSMERIAID

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

CANLLAWIAU'R TÎM GWASANAETH

Yn ogystal â'r canllawiau hylendid personol safonol, mae ein timau gwasanaeth hefyd wedi gweithredu'r isod:

 

  • Mae pob aelod o dîm y gwasanaeth yn y gweithdy wedi cael menig ar gyfer eu gwaith.
  • Mae gorsafoedd mecanig wedi'u gwasgaru i gadw at reolau ymbellhau 2 fetr. Mae shifftiau wedi cael eu haddasu i leihau nifer yr aelodau tîm sy'n gweithio ar yr un pryd yn y gweithdy.
  • Mae pob gyrrwr yn gweithio ar ei ben ei hun ac yn gallu cael gafael ar fygydau a menig. Maen nhw'n gadael ffenestri'r fan a’r drysau ar agor ac yn diheintio tu mewn y fan rhwng shifftiau.
  • Mae gan bob fan finiau y gellir eu selio i gael gwared ar offer glanhau.
  • Caiff pob danfoniad ei ddiheintio.
  • Rydym yn defnyddio cynnyrch glanhau gwrthfacterol aml-wyneb cyffredinol a/neu hydoddiant alcohol i sychu cyfarpar. Mae pob beic yn cael ei sychu gydag un ddalen o rolyn glas/ cegin.
  • Caiff bariau llaw, chwip clo, cyfrifiaduron beic a seddi eu diheintio'n rheolaidd pan fyddant yn cyrraedd ac yn gadael y gweithdy a phan fydd gyrwyr yn eu harchwilio yn y maes.
Loading...