Y ffordd orau o deithio o amgylch Caerdydd

Croeso i nextbike UK, darparwr cynllun benthyg beics mwyaf arloesol Prydain, gyda dros 14 mlynedd o brofiad a 150 cynllun ar waith ym mhedwar ban byd.

Gyda nextbike mae’n rhwyddach nag erioed i deithio o amgylch Caerdydd ar feic. Mae’r beiciau o ansawdd yn cynnig gwerth rhagorol am arian a gallwch eu casglu ledled y ddinas, sy’n golygu eu bod yn hwylus i ymwelwyr ac i’r bobl leol fel ei gilydd. 

Loading...

Cofrestrwch unwaith a llogi beiciau drwy'r ap, drwy BikeComputer, drwy derfynellau neu drwy ffonio’r llinell gymorth.

Loading...

 

 

Mae gennym ni’r tariff cywir i chi – boed am un diwrnod neu am flwyddyn gyfan.

Loading...

 LLEOLIADAU

 

 

Llogwch feic unrhyw bryd, mewn gwahanol orsafoedd yng Nghaerdydd neu mewn 25 o wledydd dros y byd

newyddion newbike!

Llwytho’r ap nextbike i lawr

Llwytho’r ap nextbike i lawr

Llwytho’r ap nextbike i lawr